Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Седмичен рапис
Преглед | Категории | Търсене

» Категории
    » Съобщения (1 Файлове)
    » КТИД (11 Файлове - 4 Под-категории)
    » АИУТ (12 Файлове - 4 Под-категории)
    » РПИ (12 Файлове - 4 Под-категории)
    » ОРС (12 Файлове - 4 Под-категории)
    » УРПС (12 Файлове - 4 Под-категории)
    » РПИ задочно (5 Под-категории)
    » ГГПТТ задочно (5 Под-категории)
    » ЕЕЕО (2 Файлове - 4 Под-категории)