Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Седмичен рапис
Преглед | Категории | Търсене

» Категории
    » Съобщения (2 Файлове)
    » КТИД (32 Файлове - 4 Под-категории)
    » АИУТ (23 Файлове - 4 Под-категории)
    » РПИ (32 Файлове - 4 Под-категории)
    » ОРС (32 Файлове - 4 Под-категории)
    » УРПС (31 Файлове - 4 Под-категории)
    » РПИ задочно (4 Файлове - 5 Под-категории)
    » ГГПТТ задочно (2 Файлове - 5 Под-категории)
    » ЕЕЕО (8 Файлове - 4 Под-категории)