Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Switcher has a deprecated constructor in /home2/lexyy/public_html/mgu-kj/themes/templates/switcher.php on line 7
МГУ - Филиал Кърджали - Новини
Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359

Филиал - Кърджали e териториално-изнесена структура на
Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски” – София.
Той е неделимо звено на Университета и обучава студенти в образователно-квалификационна степен на висшето образование “бакалавър”.


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги,

    Считано от 13.04.2020 г. започваме активно ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ на студентите в редовна и задочна форма на обучение. Обучението ще се осъществява по следния начин:

   Всички преподаватели са получили контактите на групите и специалностите, на които провеждат лекционни курсове. В курсовете ще се засили присъствието на курсови задачи, тестове и казуси, които студентите самостоятелно да решават. Решените курсови задачи, тестове и казуси ще бъдат връщани по електронен път на преподавателя. Ще се оформят текущи оценки, които да послужат за оформяне на финална оценка при положение, че извънредното положение се удължи и не може да се проведе нормална изпитна сесия.

   Практиките за учебната 2019 - 2020 година се отменят и ще се проведат през зимния семестър на учебната 2020 - 2021 година.

Моля, проверявайте редовно съобщенията в общите си пощи и спазвайте изискванията на преподавателите!

Бъдете здрави!ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ДО 13.04.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ РПИ

НА 13.03.2020 Г. ОТ 10.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ РПИ.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ - 06.03.2020 Г.

СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ОТ 17.02. ДО 21.02.2020 Г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - МОЛБА ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРАЗЕЦ. /Формулярът съдържа лични данни, номер на банкова сметка и допълнителни данни./ЗАПИСВАНЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДА ЗАПЛАТЯТ СЕМЕСТРИАЛНАТА СИ ТАКСА В СРОК ДО:

14.02.2020 Г. - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ;

21.02.2020 Г. - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

ИЗПИТ ПО МИННА АЕРОЛОГИЯ

НА 20.02.2020 Г. ОТ 13,30 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗПИТ ПО "МИННА АЕРОЛОГИЯ".

ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА.
Примерни задачи и конспект за ДИ - КТИД
Конспект за държавен изпитна специалност Компютърни технологии в инженерната дейност