Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Седмичен рапис
Преглед | Категории | Търсене

ПРОГРАМА ІV УРПС ОТ 16.12 ДО 20.12.2019 Г.
от admin 13.12.19
Файлове: 1
Коментари: 0

ПРОГРАМА ІІІ УРПС ОТ 16.12 ДО 20.12.2019 Г.
от admin 13.12.19
Файлове: 1
Коментари: 0

ПРОГРАМА ІІ УРПС ОТ 16.12 ДО 20.12.2019 Г.
от admin 13.12.19
Файлове: 5
Коментари: 0

ПРОГРАМА І УРПС ОТ 16.12 ДО 20.12.2019 Г.
от admin 13.12.19
Файлове: 4
Коментари: 0

ПРОГРАМА ІV ОРС ОТ 16.12 ДО 20.12.2019 Г.
от admin 12.12.19
Файлове: 4
Коментари: 0

ПРОГРАМА ІІІ ОРС ОТ 16.12 ДО 20.12.2019 Г.
от admin 12.12.19
Файлове: 6
Коментари: 0

ПРОГРАМА ІІ ОРС ОТ 16.12 ДО 20.12.2019 Г.
от admin 12.12.19
Файлове: 9
Коментари: 0

ПРОГРАМА І ОРС ОТ 16.12 ДО 20.12.2019 Г.
от admin 12.12.19
Файлове: 8
Коментари: 0

ПРОГРАМА ІV РПИ ОТ 16.12 ДО 20.12.2019 Г.
от admin 12.12.19
Файлове: 4
Коментари: 0

ПРОГРАМА І РПИ ОТ 16.12 ДО 20.12.2019 Г.
от admin 12.12.19
Файлове: 7
Коментари: 0