Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Седмичен рапис
Преглед | Категории | Търсене

» Категории
    » Съобщения

Примерни задачи и конспект за ДИ - КТИД


Файлове:
789
rumkara
19.05.19
Copyright (C) rumkara 2019

[ Неработещ линк ]
Архив:
Гласа

Няма гласувания за този файл.

Коментари
Все още няма коментари.