Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Съвет на филиала

Проф. д-р Маринела Панайотова - директор

Марияна Димитрова - зам-директор по АСД

Проф. д-р Валентин Велев

Проф. д-р Иван Нишков

Проф. д-р Кънчо Иванов

Проф. д-р Любен Тотев

Доц. д-р Здравко Илиев

Доц. д-р Ивайло Копрев;

Доц. д-р Райна Вучева

Доц. ас. д-р Илиан Джобов

Гл. ас. Янко Димитров

Гл. ас. Величка Христова

Гл. ас. Светла Тончева - Пенчева

Ас. Кристина Стойчева

Ас. Габриела Сидерова

Ас. Невена Кехайова

Ас. Ради Тенев

Ас. Ивайло Иванов

Ас. Владимир Петков

Ст. преп. Юлия Костадинова

Въчка Хаджийска - счетоводител

Мирослав Стефанов – представител на студентите