Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
За контакти

Филиал - Кърджали на МГУ „Св. Иван Рилски“ - София

Адрес: гр. Кърджали, ул. „Георги Кондолов“ №24

Телефони:

Директор: 0361/61785;

Помощник директор: 0361/61788

Учебен отдел: 0361/61789

e-mail: filial_kardjali_mgu@abv.bg