Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
Приемно време на щатните преподаватели

Доц. д-р Илиан Джобов - от 10.00 до 12.00 часа.

Гл. ас. Янко Димитров - от 10.00 до 12.00 часа.

Гл. ас. Величка Христова - от 10.00 до 12.00 часа.

Гл. ас. Светла Тончева – Пенчева - от 08.00 до 10.00 часа.

Ас. Кристина Стойчева - от 08.00 до 10.00 часа.

Ас. Габриела Сидерова - от 10.00 до 12.00 часа.

Ас. Невена Кехайова - от 10.00 до 12.00 часа.

Ас. Ради Тенев - от 10.00 до 12.00 часа.

Ас. Ивайло Иванов - от 16.00 до 18.00 часа.

Ас. Владимир Петков - от 16.00 до 18.00 часа.

Ст. преп. Юлия Костадинова - от 08.00 до 10.00 ч