Връзка с нас

Адрес:
Филиал - Кърджали на
Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски" - София
ул. "Георги Кондолов" 24
п. к. 157
6600 гр. Кърджали
e-mail:
filial_kardjali_mgu@abv.bg

Телефони:
Директор: 0361 61785
Помощник директор:
0361 61788
Учебна дейност:
0361 61789 и 0877492475
Счетоводство: 0361 61359
КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението във Филиал – Кърджали се извършва в строго съответствие с изискванията на Система за управление на качеството на МГУ „Св. Иван Рилски“ http://www.mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=82. Работата на преподавателите и на администрацията се оценява по Правила за атестация на преподаватели и служители в МГУ „Св. Иван Рилски“.

http://www.mgu.bg/docs/16_Pravila%20za%20atestacij%20na%20AS.pdf/

http://www.mgu.bg/docs/17_atestirane_slujiteli_AS1_0809.pdf

Целта е непрекъснато подобряване на качеството на обучение, насочено към формирането на инженери с висока конкурентноспособност на пазара на труда.